Fashion

Fashion Testimonial

Since 2010 Rebecca Russo was Testimonial for Maurizio Pecoraro, Milan, Italy. Thanks to Maurizio Pecoraro, Vito De Serio.

img1452-01-1

Since 2013 Rebecca Russo is Testimonial for Julian Fashion, Milano Marittima, Italy. Thanks to Anzia Alici.

logo